Presser bluesgitarens grenser - Musikk jazz

Bergens Tidende 01.04.2016 side 38 Seksjon: Lest. Sett. Hørt. 538 ord