Vondt i appen

På innsiden Eva Grinde

Personlige helsetester er i ferd med å bli et mareritt for allmennlegene.
Man skulle tro de ble glade, legene. En befolkning som i større grad tar ansvar for egen helse, som konsulterer doktor Google, utstyrer seg med all verdens kroppsovervåkende teknologi for å finne ut hvordan det står til, tester seg selv for blodtrykk, kolesterol, diabetes 2 og til og med prostata- og tarmkreft.

Men, nei da. Legene er bekymret. Og kritiske. Er de bare vrange som vanlig? Kan det være fordi de mister makt og sin historiske posisjon som eneveldige herskere over kropp og sjel? Kanskje litt. Men det er ikke poenget. Det er heller ikke derfor Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten i morgen diskuterer nettopp egentester solgt over disk og på internett, produkter det ifølge apotekkjedene er en voksende interesse for.

Det er Norsk forening for allmennmedisin som vil at rådet skal drøfte «prioriteringskonsekvenser av det økende tilfanget av selvtester som er kommersielt tilgjengelig». Den frykter at slike tester vil føre til økt pågang hos fastleger og andre deler av helsetjenesten.

Problemet er jo at det ikke stopper med den enkelte selvinnkjøpte testen. På den ene siden kan en dårlig test gi falsk trygghet, noe som kan slå hardt tilbake. Kanskje like ofte vil pasienter ha behov for tolkning av resultatet og eventuell avdramatisering. Kanskje også oppfølgende undersøkelser. Ifølge legene handler derfor fri flyt av kommersielle egentester i neste instans om prioritering av helsetjenestens og samfunnets ressurser. De har et poeng.

Prioriteringsrådet foreslår videre utredning. Det er bra. Sett i lys også av digitaliseringens innhugg på helseområdet, blir ikke de etiske problemstillingene knyttet til selvtesting og egenovervåkning borte med det første. Spesielt ikke dersom vi samtidig skal bevare et universelt, godt offentlig helsetilbud til alle landets innbyggere. Og det skal vi.

De utilsiktede hakene ved nasjonale screeningprogrammer, som for eksempel mammografiprogrammet, handler om mye av det samme. Kritikere mener effekten på folkehelsen av massetesting av friske mennesker er tvilsom. Slik testing kan snarere tvert om føre til overbehandling som i sin tur stjeler fra et begrenset budsjett og derved potensielt fra sykere mennesker som trenger ressursene mer.

DN skrev også nylig om et supplerende mammografitilbud fra den private helseaktøren Aleris. Også her sparkes et løp i gang av private aktører med kommersielle interesser som i sin tur belaster det offentlige unødig.

Frykt er en kraftfull kommersiell motor. Menneskers behov for å eliminere usikkerhet og risiko likeså. Straks det er mulig å finne ut om man har økt risiko for alvorlig sykdom ved en enkel prøve eller test vil noen, sannsynligvis mange, ønske å ta dem. Er det etisk forsvarlig å forsøke å hindre dette?

Dersom det torsdag blir vedtatt å utrede saken, må Prioriteringsrådet komme med konkrete anbefalinger. Kanskje går det an å se for seg at helsetester må gjennom en offentlig kvalitetssikring, slik at bare et utvalg av de beste kvalifiserer for oppfølging i det offentlige helsevesenet. Dersom noen så ønsker å bruke tid, krefter og penger på videre utredning basert på ikke-godkjente tester, må dette i så fall gjøres og betales privat. Slik kunne man kanskje la markedet vokse frem med den positive effekten det har både på individuell valgfrihet og utvikling av gode tester, samtidig som ikke det offentlige helsevesenet betaler i dyre dommer for folks overdrevne bekymringer. Spørsmålet er om dette er forenlig med prinsippet om lik tilgang til offentlige helsetjenester.

Det er et godt prinsipp at dersom du føler deg frisk og fin er det begrenset behov for testing og måling. De som likevel ikke greier å la være bør langt på vei ta konsekvensene på egen kappe."Er legene bare vrange som vanlig? Kan det være fordi de mister makt og sin historiske posisjon som eneveldige herskere over kropp og sjel? Kanskje litt. Men det er ikke poenget"

Bildetekst:
 - Folk bruker i større grad enn før smarttelefoner og internett for å følge med på egen helse.

© Dagens Næringsliv
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning fra Retriever eller den enkelte utgiver.