Vilt får inte märkas som svenskt kött

Ursprungsmärkning Viltets uppväxt kan inte kontrolleras

DALARNA Organisationen Svenskt kött vill inte sätta sin märkning på viltkött - trots att det är skjutet och slaktat i Sverige. Inte heller Svenskt sigill vill märka viltkött. - Jag tycker att det är tokigt, säger Sten Karelius på Karelius & Co köttprodukter som vill använda
...märkningen. Märkningen Svenskt kött används för att verifiera att den köttprodukt du köper är av svenskt ursprung. Men produkter av kött från älg, hjort och vildsvin får inte bära märket. Organisationen menar att hanteringen för viltkött är annorlunda och att köttet inte uppfyller deras krav.- Jag vill märka våra korvar med Svenskt sigill, men det går inte på dem som innehåller viltkött. Det innebär att vi måste ha dubbla uppsättningar med etiketter och det har vi inte tid med, säger Sten Karelius på Karelius & Co köttprodukter i Lima.

Enligt Svenskt sigill beror det på att viltets uppväxt inte kan kontrolleras.

- Vi har kriterier för hur djuren fötts upp och ställer krav på en oberoende tredjepartscertifiering.

Det blir svårare när vi inte kan följa vilt på samma sätt. Det finns vilthägn där det vore lättare, men de är relativt få, säger Linda Cederlund, vd Sigill kvalitetssystem som har hand om märkningen.

Sten Karelius vet att han bara har svenskt viltkött i sina produkter.

- Jag tycker att det är tokigt att man inte får ha viltkött i korv med det märket.Men det kan bli aktuellt med en Svenskt sigillmärkning på viltkött också.

- Vi har sett ett intresse för det och har ett projekt i gång. Vi ska återuppta det i höst och då undersöka vilka kriterier som ska uppfyllas gällande exempelvis stödutfordring och ansvarsfull jakt, säger Linda Cederlund.* Svenskt sigill

IP Sigill: För att få använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna nivå i standarden säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet.

Det finns också tillval att göra:

Klimatcertifiering: Innebär att företagets verksamhet uppfyller IP Sigillnivån och att man minskar sin klimatpåverkan.

Naturbeteskött: Innebär förutom att nivån IP Sigill uppfylls att djuren har betat på svensk naturbetesmark.

Möjlighet till märkning med särskilt geografiskt ursprung: Verksamheter som är berättigade till märkningen Svenskt Sigill kan välja en tilläggsmärkning med geografiskt ursprung där det framgår att produkten kommer från en speciell region eller plats, till exempel Dalarna.Svenskt kött

Märket Svenskt kött är en frivillig ursprungsmärkning. Märket visar att köttet i produkten kommer från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Produkten är även förädlad och förpackad i Sverige.

Villkoren för att få använda märket:

Djuren ska vara födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige.

■Definitionen av kött är den som gäller i aktuell EU-lagstiftning angående kött.

■ Alla köttråvaror som ingår i en sammansatt produkt ska utgöras av svenskt kött från gris, nöt, häst och/eller får och lamm.

■Produkter som märks med Svenskt kött ska vara tillverkade/beredda och packade i Sverige.

Företaget som använder märket Svenskt kött ska vara certifierat enligt lägst IP Livsmedel eller motsvarande.

■Tillverkare som använder märket har att följa såväl marknadsföringslagen som gällande livsmedels lagstiftning.

Bildtext:
 - Sten Karelius vill kunna märka alla sina korvar med Svenskt kötts märkning.

© Borlänge Tidning eller artikelförfattaren. Utgivare: Eva Wirén. Databasens namn: Eva Wirén / Borlänge Tidning / retriever-info.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.