Høyskolen åpner for Lillestrøm

Skal utrede flytting

LILLESTRØM: Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA) har vedtatt å utrede flytting fra Kjeller. Lillestrøm står øverst på ønskelista.
- Vi skal utrede flere muligheter, men lillestrøm skiller seg ut fordi det er et knutepunkt kommunikasjonsmessig og fordi byen er inne i en veldig spennende utvikling som vi gjerne vil være en del av, sier rektor Curt Rice ved HiOA til Romerikes Blad.Mer sentralt Onsdag vedtok styret ved skolen å utrede om virksomheten på Kjeller skal bli i dagens lokaler eller flytte til «en mer sentral beliggenhet» på Romerike.

HiOA tilbyr i dag studiesteder i Oslo, på Kjeller og i Sandvika i Bærum. leieavtalen i hovedbygget på Kjeller går ut i 2023, og rektor ønsker å se på muligheten for en mer sentral plassering - noe han også mener vil kunne bedre kommunikasjonen mellom de tre campusene.

- Jeg tror det vil være viktig. Dette handler i stor grad om å komme i gang med det som kan bli et bedre HiOA, sier Rice - som også har som mål at høyskolen skal ha status som universitet innen kontrakten hans utløper sommeren 2019.

- Det er også slik at veldig mange av våre 3.000 studenter på Kjeller bor i Oslo, og en skole nær jernbanen vil gjøre det mye enklere for dem å komme seg fram og tilbake, mener rektor.Føler seg velkommen I et intervju med RB 7. november i fjor garanterte Curt Rice at høyskolen skal bli i Skedsmo.

- Det er vanskelig å se for seg en annen, mer sentral beliggenhet i Skedsmo enn Lillestrøm?

- Ja, jeg er enig i det. lillestrøm peker seg ut.

- RB fortalte nylig at eierne av Meieritomta i Lillestrøm allerede har satt av arealer til høyskolen. Føler du at skolen er velkommen til byen?

- Ja, jeg opplever det veldig sterkt. Vi har allerede hatt møter med både representanter fra kommunen og private aktører om flere aktuelle tomtearealer i lillestrøm, og vi ønsker et samarbeid med dem som allerede er lokalisert der.

- Hva trenger dere av lokaliteter for å kunne flytte?

- Det er jo noe av det vi må se nærmere på når vi nå skal utrede alternative lokaler. Vi kan klare oss med mindre arealer enn i dag, men vi er avhengig av å finne et sted som passer til riktig pris. Vi forvalter offentlige midler og må bruke dem riktig, sier HiOA-rektor Curt Rice.

Bildetekst:
 - VIL TIL BYEN: Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil se på muligheten for å flytte fra Kjeller til Lillestrøm - og lover at HiOA i løpet av få år vil ha universitetsstatus.
 - KLART FOR SKOLE: Romerikes Blad 4. mars 2016.

© Romerikes Blad
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning fra Retriever eller den enkelte utgiver.