Den 5 juli avgick forskningsexpeditionen Swerus-C3 mot Arktis, där sambandet mellan klimat, kryosfär och kol undersöks (C3 står för climate, cryosphere, carbon). Expeditionens två etapper omfattar ca 80 forskare av 14 nationaliteter.
Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi, Stockholms universitet, har lett expeditionens första etapp som undersökt den tinande permafrosten och dess koppling till ökad frisläppning av växthusgaser. Andra etappen leds av Martin Jakobsson, professor vid institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet. Expeditionen på forskningsfartyget Oden varar i 100 dagar och kan följas på webben och forskarnas bloggar.

Se www. swerusc3.geo.su.se

© Kemivärlden Biotech
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.