Roslev sagde ja til solvarmeanlæg

Torsdag aften holdt Roslev Fjernvarmeselskab ekstraordinær generalforsamling på Roslev Kro for at få truffet en beslutning om, hvorvidt byen skal have
... et solvarmeanlæg tilknyttet fjernvarmeværket, og den generalforsamling tiltrak mere opmærksomhed, end fjernvarmeværkets ordinære generalforsamlinger plejer at gøre.

43 mennesker endte med at afgive deres stemme til, om værket skulle etablere et nyt anlæg til omkring 15 millioner kroner fordelt på en stor akkumuleringstank og 12.500 kvadratmeter solpaneler.

Formand Arne Larsen fortæller, at afstemningen dog først skete efter god og lang debat, hvor også kritikerne kom til orde.

Det er ikke alle, der har været lige begejstret for ideen om det nye anlæg, og ifølge Arne Larsen har det især været den store akkumuleringstank, der på grund af sin negative indflydelse på landskabet ikke har været populær.

Fjernvarmebestyrelsen kunne sagtens have valgt at træffe beslutning selv, men Arne Larsen forklarer, at i alle de år, han har været med, har man altid bragt den slags store værkudvidelser op til afstemning på generalforsamling.JÆVN PRODUKTION

Arne Larsen forklarer, at for Roslev Fjernvarme er fordelen ved solvarmeanlæg ikke så stor, som for mange andre værker, fordi man i forvejen har et billigt biobrændselfyr i forvejen. Men der er alligevel klare fordele.

Eksempelvis kan værket lukke sine kedler ned i tre-fire måneder om året, og det betyder, at der er god tid til at få lave en grundig service på anlægget.

Investeringen er også interessant, fordi man på den måde får en stor akkumuleringstank, som også kan indgå i den almindelige kedeldrift. Men en investering på to millioner kroner, var man måske ellers ikke gået i gang med sådan en tank, men nu lader investeringen sig betale over tid af solvarmeanlægget.

Med en stor akkumuleringstank kan man køre en mere jævn produktion på kedlerne, og det har både indvirkning på økonomien i den daglige drift, og samtidig forlænges kedlernes levetid, forklarer Arne Larsen.

27 af mødets deltagere sagde ja til solvarmen, mens 15 sagde nej, og en enkelt stemme var ugyldig. Det betyder, at bestyrelsen nu kan begynde at søge om statens tilskud til anlægget. Et tilskud på 1,2-1,3 millioner kroner.

Det betyder til gengæld også, at der skal arbejdes hurtigt. Lokalplan og projekt er allerede i offentlig høring, og inden 30. juni skal alle formalia være på plads, hvis værket skal gøre sig håb om statstilskuddet. Derudover kræves der, at selve solvarmeanlægget skal være i gang senest 30. juni 2019.

Solpanelerne skal stå på lejet landbrugsjord på den anden side af den nye byskov, der blev plantet sidste år. Her skal værket leje jord på en kontrakt for 30 år. Selve akkumuleringstanken kommer til at stå på værkets egen grund tæt op ad de eksisterende bygninger.

Billedtekst:
 - Sådan bliver placeringen af det nye solvarmeanlæg i Roslev. Mellem anlægget og værket ligger en nyplantet byskov.

© Skive Folkeblad - Artiklen er ophavsretligt beskyttet og må ikke videreformidles eksternt.
Alle artikler er beskyttet efter loven om ophavsret og må derfor ikke videreformidles eksternt. De må internt kun deles med andre registrerede brugere af ydelser leveret af Retriever Danmark A/S. Al lagring og øvrig videreformidling må kun finde sted efter skriftlig aftale med Retriever Danmark A/S eller det pågældende medie.