Krever at Lysbakken tar HOMOGREP adopsjon

Dagbladet 26.06.2010 side 16 Seksjon: a Del: 1 405 ord